Trykbølge / radierende shockwave og patellar tendinopati / springerknæ

Hvad er patellar tendinopati / springerknæ?

Symptomerne smerte og ømhed i quadriceps-senen kaldes i daglig tale springerknæ eller jumpers knee, men i fagsprog patella-tendinopati grundet patologien. Tendinopati er en kronisk overbelastning af senen grundet kraftige traktionskrafter. I den tendinopatisk sene øges antallet af sensoriske celler, indvækst af blodkar, øgning af matrix protein og fasciklerne bliver uorganiserede. Disse forandringer i senestrukturen gør senen øm og smertefuld ved belastning. Overbelastningen af senen sker, da sener adaptere langsommere til belastning i forhold til muskelvæv, og er derved det svageste led i musklen.

Læs mere om optimal genoptræning af springerknæ her:
Springerknæ - det skal trænes væk!

Hvad er trykbølge / radierende shockwave?

Trykbølge / radierende shockwave er kendt under mange navne, bl.a. RPW, Shockwave, Radial Shock Wave Therapy, extracorporeal radial shockwave therapy mm. Radierende shockwave er en serie af høj-energi trykbølger, som skydes ind i vævet i det ønskede område, f.eks. under foden i en overbelastet svangsene.
Den radierende shockwave fungerer ved at producere et inflammatorisk respons i vævet, hvilket øger den metabolske aktivitet og derved fremskynder vævshelingsprocessen. Trykbølgerne blokerer derudover transmissionen af smerte og virker derved akut smertelindrende. Trybølgerne kan derudover nedbryde arvæv og eventuelle forkalkninger i vævet.

Patellar tendinopati og trykbølge / radierende shockwave

Patellar tendinopati er en relativ uundersøgt diagnose, når det kommer til behandling med trykbølge / radierende shockwave. De videnskabelige studier har konkluderet følgende:

1.En behandling med trykbølge på kronisk patellar tendinopti er en effektiv behandling.

2.Behandling med trykbølge på patellar tendinopati er en sikker og mere effektiv behandling 1 år efter sidste behandling sammenlignet med konservativ behandling.

Konklusion

Trykbølge / radierende shockwave er en effektiv behandlingsform af kronisk patellar tendinopati. For endegyldig at dokumentere effekten af trykbølge og patellar tendiopati er der behov for flere videnskabelige studier.

Referencer

Furia et al. A single application of low-energy radial extracorporeal shock wave therapy is effective for the management of chronic patellar tendinopathy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013 Feb;21(2):346-50.
Sport112   |   Birkelyst 153   |   7430 Ikast   |   51686112   |   info@sport112.dk
Sport112   |   Birkelyst 153   |   7430 Ikast   |   info@sport112.dk
0