info@sport112.dk 51686112
Okklusionstræning - Sport112

Skribenter:
Mikkel Eg Mikkelsen, Fysioterapeut FC Midtjylland Superliga

Naaja Petersson, Fysioterapeut, Master of Science (MSc) in Sports and Health med speciale i BFR-træning

Hvad er okklusionstræning? Og hvorfor anvende denne træningstype?

Okklusionstræning er lav belastningstræning med samtidig afklemning af den trænende ekstremitet (ben eller arme). Okklusion bliver dannet ved påføring af fx en oppustelig manchet eller et elastisk bånd, som derved delvist eller totalt afklemmer den arterielle blodgennemstrømning til muskulaturen og derved skaber iltmangel i muskulaturen. Her opstår der såkaldt metabolisk stress, der muligvis medvirker til en stigning i type 2 muskelfiber rekruttering, ”celle swelling” og øget inorganisk fosfat som har vist sig at kunne stimulere til øget muskel protein syntese (1, 2). Ydermere er det også blevet påvist at okklusionstræning stimulerer til proliferation af satellit celler (stamceller), hvilket potentielt set kan forbedre vævets regenerative kapacitet og bidrage til muskelvækst (3). Samlet set så ser det ud til at okklusionstræning kan bidrage til markante forbedringer i muskelvækst og muskelstyrke som man bl.a. også ser ved tung styrketræning (4, 5).

Hvem kan få gavn af denne træning?

Grundet muligheden for at træne med lavere belastning og samtidig at opnå markant effekt af træningen bl.a. ved muskelvækst og øget muskelstyrke, så er denne træningsform meget relevant for patientgrupper. Dette gælder post-operative patienter fx efter ACL-rekonstruktion (6, 7), knæartrose patienter (7-9) men også ældre mennesker i risiko for at miste evnen til at klare sig selv i hjemmet (5, 10). Okklusionstræning gør, at patienter som ikke kan tåle stor vægtbelastning på deres led kan træne med let belastning og få lignende udbytte af deres træning som ved tung styrketræning.

Hvad skal man være særligt opmærksom på?

Af sikkerhedsmæssige årsager, så bør man som udgangspunkt kun benytte okklusionstræning, hvis man ikke lider af vaskulære lidelser, hjertesygdomme eller har været ude for blodpropper eller lignende, hvor afklemning af blod til ekstremiteten kan medvirke til at øge risiko for uønskede negative hændelser (læs gerne mere om dette i følgende kilder: 11, 12). Hvis du er i tvivl, så kan du altid kontakte din læge.
Er du i tvivl om, hvordan du bør udføre okklusionstræningen (gentagelser, sæt og kg osv.), så kan du læse studiet af Patterson et al. fra 2019 (11). De kommer med fine forslag til ”retningslinjer” ift. hvordan okklusionstræning indenfor sikkerhedsmæssige rammer kan udføres.

Referencer:

1. Pearson, S. J., and S. R. Hussain. 2015. ‘A review on the mechanisms of blood-flow restriction resistance training-induced muscle hypertrophy’, Sports Med, 45: 187-200.
2. Wernbom, M., and P. Aagaard. 2020. ‘Muscle fibre activation and fatigue with low-load blood flow restricted resistance exercise-An integrative physiology review’, Acta Physiol (Oxf), 228: e13302.
3. Nielsen, J. L., P. Aagaard, R. D. Bech, T. Nygaard, L. G. Hvid, M. Wernbom, C. Suetta, and U. Frandsen. 2012. ‘Proliferation of myogenic stem cells in human skeletal muscle in response to low-load resistance training with blood flow restriction’, J Physiol, 590: 4351-61.
4. Grønfeldt, B. M., J. Lindberg Nielsen, R. M. Mieritz, H. Lund, and P. Aagaard. 2020. ‘Effect of blood-flow restricted vs heavy-load strength training on muscle strength: Systematic review and meta-analysis’, Scand J Med Sci Sports, 30: 837-48.
5. Centner, C., P. Wiegel, A. Gollhofer, and D. Konig. 2019. ‘Effects of Blood Flow Restriction Training on Muscular Strength and Hypertrophy in Older Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis’, Sports Med, 49: 95-108.
6. Lu, Y., B. H. Patel, C. Kym, B. U. Nwachukwu, A. Beletksy, B. Forsythe, and J. Chahla. 2020. ‘Perioperative Blood Flow Restriction Rehabilitation in Patients Undergoing ACL Reconstruction: A Systematic Review’, Orthop J Sports Med, 8: 2325967120906822.
7. Hughes, L., B. Paton, B. Rosenblatt, C. Gissane, and S. D. Patterson. 2017. ‘Blood flow restriction training in clinical musculoskeletal rehabilitation: a systematic review and meta-analysis’, Br J Sports Med, 51: 1003-11.
8. Ferraz, R. B., B. Gualano, R. Rodrigues, C. O. Kurimori, R. Fuller, F. R. Lima, D. E. Sa-Pinto AL, and H. Roschel. 2018. ‘Benefits of Resistance Training with Blood Flow Restriction in Knee Osteoarthritis’, Med Sci Sports Exerc, 50: 897-905.
9. Petersson, Naaja, Stian Jørgensen, Troels Kjeldsen, Per Aagaard, and Inger Mechlenburg. 2020. ‘Okklusionsgangtræning som genoptræning til en patient med kronisk knæartrose’, Ugeskrift for Laeger, 182.
10. Clarkson, M. J., A. K. May, and S. A. Warmington. 2019. ‘Chronic Blood Flow Restriction Exercise Improves Objective Physical Function: A Systematic Review’, Front Physiol, 10: 1058.
11. Patterson, S. D., L. Hughes, S. Warmington, J. Burr, B. R. Scott, J. Owens, T. Abe, J. L. Nielsen, C. A. Libardi, G. Laurentino, G. R. Neto, C. Brandner, J. Martin-Hernandez, and J. Loenneke. 2019. ‘Blood Flow Restriction Exercise Position Stand: Considerations of Methodology, Application, and Safety’, Front Physiol, 10: 533.
12. Kacin, A., B. Rosenblatt, T. Grapar Zargi, and A. Biswas. 2015. ‘Safety considerations with blood flow restricted resistance training.’, Annales Kinesiologiae, 6: 3-26.

Illustration indsat fra: Petersson, Naaja, Stian Jørgensen, Troels Kjeldsen, Per Aagaard, and Inger Mechlenburg. 2020. ‘Okklusionsgangtræning som genoptræning til en patient med kronisk knæartrose’, Ugeskrift for Laeger, 182.