info@sport112.dk 51686112
Nedsat intern rotation i skulderen øger risikoen for skader - Sport112

Nedsat intern rotation i skulderen øger risikoen for skader

En af de hyppigste skader inden for sport, er skader i skulderen. Skadens type, mekanisme og karakter er meget varierende og ofte ses der et mønster inden for den givne sport. Årsagerne til  skulderskader kan være mange, men denne artikel vil tage fat i en af risikofaktorerne som øger risikoen for skulderskader –  Nedsat intern rotation i skulderen.

Et amerikanske studie af Shanley og kollegaer fra 2011, har undersøgt bevægeligheden i skulderen som risikofaktor for skader i skulder og albue ved baseball- og softball-spillere. Baggrunden for studiet var, at man tidligere havde observeret at begrænset ROM i ekstern rotation, intern rotation, samlet rotation (Ekstern+intern rotation) og horisontal adduktion var associeret med skader ved denne type atleter. Studiegruppen målte bevægeligheden i skulderen ved 246 udøvere før sæsonstart. Alle målingerne i skulderne blev foretaget med fikseret scapula og med skulderen i 90 grader abduktion. I løbet af den efterfølgende sæson blev der observeret 27 skader i skulder og albue. Alle atleterne som blev skadet i løbet af sæsonen, havde en signifikante lavere intern rotation og horisontal adduktion på deres dominante skulder i forhold til deres ikke-dominante skulder.
Studiet vidste også at de atleter som blev skadet, havde en samlet lavere rotation i skulderen i forhold til de atleter som ikke blev skadet. Studiegruppen kom frem til, at hvis en atlet manglede mere end 25 grader intern rotation, havde de 4 gange så stor risiko for at pådrage sig en skade i skulderen.

Konklusionen på studiet blev at der var sammenhæng mellem reduceret intern rotation og horisontal adduktion og risikoen for skader i skulder/albue ved bassball- og softball-spillere.

Efterfølgende har en dansk gruppe af fysioterapeutstuderende med udgangspunkt i overstående studie, undersøgt rotationsforholdene i skulderne ved kvindelige elite håndboldspillere i Danmark. Dette studie indikere ligeledes at der er ændrede rotationsforhold i skulderen ved denne type atleter, hvis man sammenligner dominante og ikke-dominante arm.  Ændringerne i rotationsforholdene ved håndsboldspillere er øget ekstern rotation og nedsat intern rotation på dominante arm.

Med udgangspunkt i de 2 overstående studier,  bør atleter i skulderdominante sportsgrene integrere regelmæssig udstrækning af intern rotation i skulderen. Udstrækningen vil hjælpe til at normalisere rotationsforholdene i skulderne, og derved mindske risikoen for skulderskader. Udstrækningen for at øge intern rotation ses i nedenstående video og bør laves året rundt.

https://www.youtube.com/watch?v=oztS…

Det er uvist om det samme gør sig gældende inden for vægttræning, men har man ændrede rotationsforhold i skulderne, så ville jeg personlig integrere det som en del af min træning.

Shanley, Ellen et all: Shoulder Range of Motion Measures as Risk Factors for Shoulder and Elbow Injuries in High School Softball and Baseball Players, 2011; Graduate Program in Orthopedic and Sports Science, Rocky Mountain University of Health Professions, Proaxis Therapy, Orthopedic Research Foundation of the Carolinas
• Skulder dislokation