[email protected] 51686112
Handelsbetingelser - Sport112

Handelsbetingelser

1. Køb hos Sport112
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Sport112, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Sport112. Sport112 opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. Priser
Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:

 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. Salg generelt
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

4. Levering
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Sport112’s grossister og leverandører.

5. AfbestillingerØnsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket ” Afbestilling “. Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten
“Afbestilling ! ” indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 15 samme dag, som bestillingen er foretaget.
Er pakken ikke blevet afbestilt inden kl. 15 samme dag og er pakken blevet afsendt af Sport112, dækker kunden forsendelsesomkostningen.
Skal ændres til denne tekst: Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket ” Afbestilling “. Her skal ordrenummer fremgå. Mailen sendes til [email protected].

Er pakken allerede blevet afsendt af Sport112, dækker kunden forsendelsesomkostningen.

6. Betaling
De mulige betalingsmåder er:

 • Dankort
 • Visa
 • Visa / Dankort
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • JCB
 • Maestro
 • MobilePay
 • Mulighed for betaling på faktura eller EAN hvis man har CVR nr. Har man brug for hjælp kan man kontakte SPORT112.

Der er ikke mulighed for forudbetaling.

7. Reklamationsret
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Sport112 efter købelovens regler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, såfremt Sport112 bærer risikoen for manglen efter købelovens regler.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

8. Anvendelse af reklamationsretten
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Sport112 inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Sport112’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Sport112.

9. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl
Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Sport112, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Sport112 ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

10. Forsvarlig returnering
Alle produkter, der returneres til Sport112, skal være forsvarligt indpakket.

Sport112 anbefaler, at varen returneres via GLS eller Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i GLS eller Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Sport112. Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

11. Er De i tvivl
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Sport112, at De retter henvendelse til [email protected] eller på telefon 51 686 112.

12. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

 • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
 • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
 • Sport112 forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
 • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
 • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

13. Fortrydelsesret
Den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret
1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen

13.1. Den 14 dages fortrydelsesret
I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Sport112 ud fra en mulig salgsværdi. Bemærk at varer som ikke kan videresælges igen pga. f.eks. hygiejnemæssige årsager ikke refunderes.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Sport112, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Sport112 returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

Du skal anvende standardfortrydelsesformularen.

Tilknyttet fil: File iconStandardsfortrydelsesformular (168 kB)

13.2. Sådan returnerer du varen

Returadressen er følgende:
Sport112
Merkurvej 9
7430 Ikast

Vedlæg denne returseddel.

Beløbet returneres ved bankoverførsel til konto oplyst ved bestilling.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning. Sport112 anbefaler, at varen returneres via Post Danmark eller GLS, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmark eller GLS´s system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Sport112. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Sport112. Varer sendt til pakkeshop kan ikke afhentes af SPORT112 og sendes tilbage til kunden.

Online klagesystem
Oplysning om klagemuligheder
Vi håber du vil tage fat i Sport112 først, og se om vi ikke kan finde en løsning, såfremt du har noget at klage over.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected].

14. Persondatapolitik
Når du handler via denne hjemmeside, skal du som minimum oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan gennemføre din konkrete bestilling.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i Persondataloven. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand, bortset fra videregivelse med henblik på at gennemføre din bestilling fx oplysninger der videregives til et fragtselskab. Som registreret har du altid mulighed for aktindsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Vores server registrerer al trafik uden at registrere personlige oplysninger. Dette gøres for, at vi kan optimere vores webservice, der hvor brugen er størst.

Ved handel gemmes der cookies lokalt på computeren.

Dine personlige oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os via hjemmesiden, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
– navn
– adresse
– telefonnummer
– e-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger kun med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Sport112 og opbevares i 5 år (grundet krav fra bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.

Indehaveren af Sport112 har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Oplysningerne afgivet til Sport112 videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand.

Som registreret hos Sport112 har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til e-mail: [email protected]

Du kan læse hele vores Privatlivspolitik.